Arvode

Byråns arvodesprinciper motsvarar de principer som fastställts av Sveriges Advokatsamfund. Vi debiterar i stor utsträckning efter tidsåtgång, men hänsyn tas även till ärendets komplexitet, svårighetsgrad och uppnått resultat.

Fakturering sker, om inget annat överenskommits, löpande varje månad.  I vissa fall begär vi förskott på arvode.