För våra tjänster debiteras löpande per timme, om inget annat överenskommits. Vårt arvode/timme är 2 150 kr inkl moms för privatpersoner och 2 150 kr exkl moms för juridiska personer. Fakturering sker, om inget annat överenskommits, löpande varje månad.

I vissa ärenden, som på förhand kan överblickas, kan ett fast arvode vara aktuellt.