Den nya arvsförordningen – Dags att se över ditt testamente

Den nya arvsförordningen trädde i kraft den 17 augusti 2015. Förordningen innebär gemensamma arvsrättsliga regler i stort sett inom hela EU. Danmark, Storbritannien och Irland har dock valt att stå utanför. I Sverige kompletteras förordningen med den nya Internationella Arvslagen (IAL) som trädde i kraft samma dag. Sammantaget innebär detta stora förändringar beträffande den internationella … [Read more…]