Den nya arvsförordningen – Dags att se över ditt testamente

Den nya arvsförordningen trädde i kraft den 17 augusti 2015. Förordningen innebär gemensamma arvsrättsliga regler i stort sett inom hela EU. Danmark, Storbritannien och Irland har dock valt att stå utanför. I Sverige kompletteras förordningen med den nya Internationella Arvslagen (IAL) som trädde i kraft samma dag. Sammantaget innebär detta stora förändringar beträffande den internationella arvsrätten.

Bl a innebär det att det är den avlidnes hemvist som numera är huvudregeln som avgör vilket lands arvsregler som är tillämpliga. Tidigare har huvudregeln varit medborgarskapet. För en svensk medborgare bosatt i Spanien innebär det att det numera är spansk rätt som reglerar arvsfördelningen samt själva förfarandet. Det finns däremot möjlighet att genom testamente bestämma att det istället skall vara svensk lag som är tillämplig genom en lagvalsklausul. Det finns alltså all anledning för svenskar bosatta i utlandet att se över sina testamenten.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.