Framtidsfullmakt – bestäm själv

Lagen om framtidsfullmakt trädde i kraft den 1 juli 2017. Med en framtidsfullmakt är det möjligt att själv bestämma vem som skall fatta beslut åt dig i framtiden, om och när du själv inte är kapabel att fatta beslut. Institutet framtidsfullmakt är tänkt att vara ett komplement till god man, förvaltare och vanlig fullmakt.

Det finns en hel del viktiga saker att tänka på vid upprättandet av en framtidsfullmakt. Exempelvis måste framtidsfullmakten, i likhet med ett testamente, bevittnas av två samtidigt närvarande personer vilka måste känna till att det är en framtidsfullmakt som bevittnas. Det är inte heller vem som helst kan bevittna, exempelvis får det inte vara den som förordnas, make/maka, sambo eller barn osv.

Fullmakten kan omfatta såväl ekonomiska som personliga angelägenheter. Familje- och arvsrättsliga ärenden, som exempelvis äktenskapsskillnad osv., omfattas inte av en framtidsfullmakt.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.