Vi är Din jurist genom hela livet, i nöd och lust. Du når oss per telefon, 08-710 91 88, eller per mail, jurist@juristforsstedt.se

 

Martin Forsstedt
Jur. kand.

Martin tog sin Jur. kand. examen 2003 med inriktning på förmögenhetsrätten vid Lunds Universitet där han även tog en Fil. kand. examen i rättssociologi. Han har genomgått av Advokatsamfundet föreskriven utbildning och 2018 avlagt Advokatexamen. Martin har flerårig erfarenhet av rättsområdet ekonomisk familjerätt och i synnerhet arv och testamente. Han anlitas frekvent som boutrednings- och skiftesman.

Sedan 2015 drivs juristverksamhet i egen regi, Juristbyrån Forsstedt AB.

 

 

 


Nathalie Forsstedt
Paralegal

Nathalie har flerårig erfarenhet av skatt och ekonomi. Hon arbetar bl a med rättsutredningar, byråns ekonomi samt verksamhetsförvaltning/avveckling i samband med boutredningar.