Om byrån

Vi är Din jurist genom hela livet, i nöd och lust. Du når oss per telefon, 08-710 91 88, eller per mail, jurist@juristforsstedt.se

Martin Forsstedt

Martin tog sin Jur. kand. examen 2003 med inriktning på förmögenhetsrätten vid Lunds Universitet där han även tog en Fil. kand. examen i rättssociologi. Han är tidigare advokat och har fram till 2023 varit ledamot av Sveriges advokatsamfund. Martin har flerårig erfarenhet av rättsområdet ekonomisk familjerätt och i synnerhet arv och testamente. Han anlitas frekvent som boutrednings- och skiftesman.

 

 

 

 


Nathalie Forsstedt

Nathalie har flerårig erfarenhet av skatt och ekonomi. Hon arbetar bl a med rättsutredningar, byråns ekonomi samt verksamhetsförvaltning/avveckling i samband med boutredningar.